۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

هیچ اشکالی ندارد که من هفته که آغاز میشود تا پایان به خود ناسزا میگویم که ای کاش تعطیلات آخر هفته را خوب درس خوانده بودی که روزهای هفته این بساط خواب و خوراکت نباشد.
من به منِ آخر هفته هایم نیاز دارم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر