۱۳۹۳ فروردین ۲۲, جمعه

وقت هایی که روز گریه ام با حساسیت فصلی ام یکی میشود خیلی خوب است.
کسی کاری به کار حالم ندارد.
همیشه دلت نمیخواهد همه چیز رو با تلاش درست کنی و بشینی رو صندلی و دستت رو بذاری زیر چونه ات و با یه لبخند مغرور نگاه کنی و از نتیجه ی تلاشت لذت ببری. گاهی دلت میخواد بعضی چیزها هم از همون اول درست باشه و تو از دور بدویی شیرجه بزنی توش و بی دغدغه گی رو تجربه کنی...