۱۳۸۸ شهریور ۲۱, شنبه

قدر...

تموم شد.


رقم خورد.


بدون اینکه بدونیم چی؟

۱ نظر:

  1. در این شبها ظاهر لیله قدر را به باطن آن قسم دهیم که بهترینها را برایمان امضا کند

    پاسخحذف