۱۳۹۳ شهریور ۱۳, پنجشنبه

یکی میگه با تو نمیشه حرف زد. سختی، انرژی میگیری...
یکی میگه خیلی خوب و بجا حرف گوش میکنی و حرف میزنی، زندگی رو بلدی...
 
اینکه کی کدوم و میگه مهمه
 
همه اش به خودت میگی ول کن. بذار اینجوری فکر کنن. مگه از تو چی کم میشه. بذار اونجوری باشن مگه از تو چی کم میشه. انقدر ول میکنی و ول میکنی که یه روز میبینی تموم شدی! و تازه اون موقع است که میفهمی کم میشده چون داشتی از خودت میکندی و میذاشتی که جون بگیرن، افکارشون و اعتماد به نفسشون و حسشون و زندگیشون...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر